توجه به راهبردهای سند دانشگاه اسلامی در رأس کار دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفته است

توجه به راهبردهای سند دانشگاه اسلامی در رأس کار دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفته است / اعتقاد راسخ به حضور روحانیت و مرجعیت در دانشگاه آزاد وجود دارد/ مسئولان دفاتر نهاد رهبری تعامل مستمر با دانشجویان داشته باشند

متن کامل خبر