ترم تابستان

دانشجویان عزیز به موارد زیر دقت فرمایید.

ترم تابستان به صورت انلاین و به میزبانی واحد دولت آباد برگزار خواهد شد. جهت اخذ دروس تابستان باید در روز 29 و 30 تیرماه به واحد تیران مراجعه و برگه مهمانی را دریافت و جهت ثبت و پرداخت شهریه به واحد دولت آباد مراجعه نمایید.

دروس ارائه شده در واحد دولت آباد را از اینجا  دانلود فرمایید

1-    تعداد واحد قابل اخذ در ترم تابستان 8 واحد می باشد.

2-    می توان دروس اندیشه ها و وصایای حضرت امام و روخوانی قرآن کریم را علاوه بر 8 واحد انتخابی اخذ کنند.

3-    دانشجویان فارغ التحصیلی که با اخذ 10 واحد فارغ التحصیل می شوند می توانند می توانند نسبت به اخذ 10 واحد در تابستان اقدام کنند ولی اخذ دروس اندیشه ها و وصایای حضرت امام و روخوانی قرآن کریم علاوه بر 10 واحد امکان پذیر نیست.

4-    شهریه دوره تابستان تا اخذ 6 واحد ، یک دوم شهریه ثابت به علاوه شهریه متغیر هر درس و در صورت اخذ بیشتر از 6 واحد ، شهریه دو سوم شهریه ثابت به علاوه شهریه متغیر هر درس می باشد.

5-    دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران به صورت مهمان در واحد دولت آباد و به صورت آنلاین در کلاس های درس شرکت می کنند.

6-     دانشجو قبل از اخذ ترم تابستان باید نسبت به تسویه ترم دوم 99-98 اقدام کرده باشد در غیر اینصورت امکان مهمانی وجود ندارد

7-    مدت زمان انتخاب واحد قابل تمدید نخواهد بود.

8-    رعایت پیشنیاز و همنیاز دروس تابستان با دانشجو می باشد و در صورت عدم رعایت همنیاز و پیشنیاز عواقب حذف درس با دانشجو خواهد بود و امکان بازگشت شهریه وجود نخواهد داشت.